POUČENÍ k reakci zákazníka

POUČENÍ ve smyslu přísl. ust. zák.č. 110/2019 Sb. Zákona o zpracování osobních údajů (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany společnosti GOLDEN CUBE, s.r.o. se sídlem Sarajevská 1277/1, 120 00 Praha 2, IČ: 08043965, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312073 zastoupené Bořkem Jarešem, jednatelem společnosti tel.: 602 183 082, e-mail: predseda@golden-cube-servis.cz, další informace o společnosti na golden-cube-servis.cz (dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“) adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele, kteří reagují na nabídku Realitního zprostředkovatele, poptávají nebo nabízejí nemovitost, vyplňují poptávkový nebo nabídkový formulář a/nebo jakoukoliv formou poskytují osobní údaje Realitnímu zprostředkovateli (dále jen jako „Klient“)

Poučení

ve smyslu přísl. ust. zák.č. 110/2019 Sb. Zákona o zpracování osobních údajů (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany společnosti GOLDEN CUBE, s.r.o. se sídlem Sarajevská 1277/1, 120 00 Praha 2, IČ: 08043965, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312073 zastoupené Bořkem Jarešem, jednatelem společnosti tel.: 602 183 082, e-mail: predseda@golden-cube-servis.cz, další informace o společnosti na golden-cube-servis.cz (dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“), adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele, kteří reagují na nabídku Realitního zprostředkovatele, poptávají nebo nabízejí nemovitost, vyplňují poptávkový nebo nabídkový formulář a/nebo jakoukoliv formou poskytují osobní údaje Realitnímu zprostředkovateli (dále jen jako „Klient“).

Klient v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Realitnímu zprostředkovateli budou Realitním zprostředkovatelem zpracovávány a uchovávány výhradně za účelem dodržení právních povinností Realitního zprostředkovatele a za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících z poptávky či nabídky Klienta. Klient se zpracováním a uchováváním osobních údajů výslovně souhlasí, přičemž potvrzuje, že jeho osobní údaje poskytnuté Realitnímu zprostředkovateli jsou přesné a zavazuje se oznámit Realitnímu zprostředkovateli všechny změny předmětných údajů. Klient rovněž souhlasí s předáním svých osobních údajů zhotoviteli realitních smluv (zprostředkova­telská smlouva, rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, atd.). Klient bere na vědomí, že má přístup k osobním údajům, má právo na ochranu osobních údajů a má všechna další práva stanovená přísl. ust. zák.č. 110/2019 Sb. Zákona o zpracování osobních údajů.

V Praze dne 03.03.2020 Bořek Jareš, v.r.

(Za Realitní zprostředkovatel)

Zpět na Pro Vás