Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Společnost GOLDEN CUBE SERVIS s.r.o., IČ:08043965 se sídlem: Sarajevská 1277/1, 120 00 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312073, zastoupená Bořkem Jarešem, jednatelem společnosti, tel.: 602 183 082, e-mail: predseda@golden-cube-servis.cz, bankovní spojení 2701610951 / 2010 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako klienta a/nebo uživatele webových stránek golden-cube-servis.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

  1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
  2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
  3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
  4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
  5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

více zde…

Zákonné poučení

POUČENÍ ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. – dále jen jako „OZ“ (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany společnosti GOLDEN CUBE SERVIS s.r.o. se sídlem Sarajevská 1, 120 00 Praha 2, IČ:08043965 , zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312073 zastoupené Bořkem Jarešem, jednatelem společnosti tel.: 602 183 082, e-mail: predseda@golden-cube-servis.cz (dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“) adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) s Realitním zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“)

více zde…

POUČENÍ k reakci zákazníka

POUČENÍ ve smyslu přísl. ust. zák.č. 110/2019 Sb. Zákona o zpracování osobních údajů (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany společnosti GOLDEN CUBE, s.r.o. se sídlem Sarajevská 1277/1, 120 00 Praha 2, IČ: 08043965, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312073 zastoupené Bořkem Jarešem, jednatelem společnosti tel.: 602 183 082, e-mail: predseda@golden-cube-servis.cz, další informace o společnosti na golden-cube-servis.cz (dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“) adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele, kteří reagují na nabídku Realitního zprostředkovatele, poptávají nebo nabízejí nemovitost, vyplňují poptávkový nebo nabídkový formulář a/nebo jakoukoliv formou poskytují osobní údaje Realitnímu zprostředkovateli (dále jen jako „Klient“)

více zde…

PROHLÁŠENÍ ke složení rezervačního poplatku

POUČENÍ ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“)

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

více zde…