Služby
Výkon funkce ''Předseda SVJ'' nebo ''Předseda družstva'' dodavatelským způsobem
SVJ nebo BD do velikosti 15 jednotek
7 000 Kč
Odměna pro předsedu SVJ nebo Bytového družstva ve formě měsíční paušální částky pro SVJ/BD do počtu 15 jednotek.
SVJ nebo BD o velikosti 16 - 30 jednotek
8 500 Kč
Odměna pro předsedu SVJ nebo Bytového družstva ve formě měsíční paušální částky pro SVJ/BD o počtu 16 až 30 jednotek.
SVJ nebo BD o velikosti 31 - 45 jednotek
9 500 Kč
Odměna pro předsedu SVJ nebo Bytového družstva ve formě měsíční paušální částky pro SVJ/BD o počtu 31 až 45 jednotek.
SVJ nebo BD o velikosti nad 45 jednotek
200 Kč
Odměna pro předsedu SVJ nebo Bytového družstva ve formě měsíční paušální částky pro SVJ/BD o počtu nad 45 jednotek ve výši 9.500,- Kč základní poplatek plus 200,- Kč/jednotku.
Zpracování změn stanov SVJ, příprava a vedení shromáždění SVJ, zpracování zápisu ze shromáždění a podání návrhu na zápis změn do rejstříku
Kompletní servis a zpracování
10 000 Kč
V případě zvolení Společnosti jako statutárního zástupce SVJ (tj. předsedy SVJ), nebude výše uvedená částka fakturována a provedené práce budou chápány jako přípravné práce spojené s příslušnou volbou statutárního zástupce SVJ. V ceně nejsou zahrnuty kolky, ověřování podpisů a listin, a dále cena případných notářských prací.
Zpracování změn stanov SVJ
4 500 Kč
Samostatné zpracování změn stanov dle specifik daného SVJ.
Příprava a vedení shromáždění SVJ
6 500 Kč
Konzultace a pomoc při přípravě podkladů pro svolání shromáždění, účast na shromáždění, zpracování výsledku hlasování, zpracování zápisu ze shromáždění, vypracování návrhu na zápis změn do rejstříku, podání na příslušný rejstřík. V ceně nejsou zahrnuty kolky, ověřování podpisů a listin, a dále cena případných notářských prací.
Zpracování změn stanov BD, příprava a vedení členské schůze BD, zápis z členské schůze BD a podání návrhu na zápis změn do rejstříku
Kompletní servis a zpracování
10 000 Kč
V případě zvolení Společnosti jako statutárního zástupce BD (tj. předsedy BD nebo předsedy představenstva BD), nebude výše uvedená částka fakturována a provedené práce budou chápány jako přípravné práce spojené s příslušnou volbou statutárního zástupce BD. V ceně nejsou zahrnuty kolky, ověřování podpisů a listin, a dále cena případných notářských prací (přítomnost notáře na členské schůzi, notářský zápis z členské schůze).
Zpracování změn stanov Bytového družstva
4 500 Kč
Samostatné zpracování změn stanov dle specifik daného BD.
Příprava a vedení členské schůze BD
6 500 Kč
Konzultace a pomoc při přípravě podkladů pro svolání členské schůze, účast na členské schůzi, zpracování výsledku hlasování, zpracování zápisu z členské schůze, vypracování návrhu na zápis změn do rejstříku, podání na příslušný rejstřík. V ceně nejsou zahrnuty kolky, ověřování podpisů a listin, a dále cena případných notářských prací (přítomnost notáře na členské schůzi, notářský zápis z členské schůze).
Další služby
Zpracování odborných studií a posudků
Tržní analýza ceny nemovitosti - byt
1 500 Kč
Vypracování tržní analýzy ceny nemovitosti. K ceně se připočítává cestovné a čas strávený na cestě.
Tržní analýza ceny nemovitosti - dům, komerční prostor, pozemek
2 000 Kč
Vypracování tržní analýzy ceny nemovitosti. K ceně se připočítává cestovné a čas strávený na cestě.
Odborná práce (oponentury, prověření smluv /bez součinnosti právníka/)
800 Kč
Cena za 1 hodinu. K ceně se připočítává cestovné a čas strávený na cestě.
Účast na kontrolním / technickém dni stavby
800 Kč
Cena za 1 hodinu. K ceně se připočítává cestovné a čas strávený na cestě.
Poradenská a konzultační činnost
Zastupování klienta při jednání o koupi / prodeji / pronájmu nemovitosti
700 Kč
Cena za 1 hodinu. K ceně se připočítává cestovné a čas strávený na cestě.
Odborná práce a konzultace při úpravě změn Stanov nebo Prohlášení
800 Kč
Cena za 1 hodinu. K ceně se připočítává cestovné a čas strávený na cestě.
Odborná práce a konzultace při jednání se správní společností
800 Kč
Cena za 1 hodinu. K ceně se připočítává cestovné a čas strávený na cestě.
Telefonická konzultace
500 Kč
Cena za 1 hodinu.
Konzultace a ostatní služby
Osobní konzultace, účast na jednání
800 Kč
Cena za 1 hodinu. K ceně se připočítává cestovné a čas strávený na cestě.
Kompletace podkladů, zajištění podkladů / podání na katastrálním úřadě, rejstříkovém soudu
500 Kč
Cena za 1 hodinu. K ceně se připočítává cestovné a čas strávený na cestě.
Čas strávený na cestě
500 Kč
Cena za 1 hodinu. K ceně se připočítává cestovné.
Cestovné
15 Kč
Cena za 1 km

Máte dotazy? Kontaktujte nás!